Conferința Națională de Educație Fizică și Sport!

Termene

15 noiembrie 2018 - Înscrierea autorilor și trimiterea abstractului (limba română și limba engleză) - la adresa de e-mail z.kiss@uem.ro

25 noiembrie 2018 - Trimiterea lucrării în extenso

07-08 decembrie 2018 - Desfășurarea Conferinței