Conferința Națională de Educație Fizică și Sport!

Comitetul de organizare

Conf. univ. dr. Liliana Dacica – FSS, Universitatea „Eftimie Murgu" din Reșița - Director Comitet de organizare


Membrii comitetului de organizare
Conf. univ. dr. Ionică Cărăbaș – FSS, Universitatea „Eftimie Murgu" din Reșița
Conf. univ. dr. Lavinia-Maria Niţulescu – FSS, Universitatea „Eftimie Murgu" din Reșița
Lect. univ. dr. Mihai Rohozneanu – FSS, Universitatea „Eftimie Murgu" din Reșița
Lect. univ. dr. Sorina-Silvia Zuiac – FSS, Universitatea „Eftimie Murgu" din Reșița
Asist. univ. drd. Zoltan Kiss – FSS, Universitatea „Eftimie Murgu" din Reșița
Cd. asoc. dr. Roxana-Emanuela Ghițescu – FSS, Universitatea „Eftimie Murgu" din Reșița
Cd. asoc. dr. Mădălina Rădoi – FSS, Universitatea „Eftimie Murgu" din Reșița
Cd. asoc. drd. Veronica-Mihaela Gușe – FSS, Universitatea „Eftimie Murgu" din Reșița